Lektiehjælp kan være nødvendigt – få gode råd omkring det her

Lektiehjælp kan være nødvendigt for at klare sig i de fag i skolen, hvor det føles svært at følge med. Og der er ingen skam i at opsøge hjælp, når det kniber. Når det er svært at følge med i timerne, kan det gå ud over barnets selvværd og selvtillid, og barnet kan let blive mere indelukket eller måske endda forekomme aggressiv, når det ikke kan følge med de jævnaldrende klassekammerater.

Samtidig forekommer det for de fleste også kedeligt og umotiverende at skulle være en del af noget, som man måske ikke rigtig forstår. Man bliver let uengageret – og hermed bliver det lidt skruen uden ende, hvor man efterhånden får sværere og sværere ved at følge med. Måske ender det til sidst i, at eleven bliver helt opgivende over det eller de fag, hvor det ikke går så godt.

Få hjælp

Man skal helst ikke nå helt dertil, hvor man er kommet alt for langt bagefter og nærmest har givet helt op. Det er derfor vigtigt at sætte ind med noget hjælp, så snart man opdager, at der er et problem. Det er ganske enkelt vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt, for at få det bedste resultat.

Med lektiehjælp kan eleven nå at indhente og følge med sine medstuderende, selvom barnet har sværere ved at overkomme lektier og afleveringer. Lektiehjælp kan virke aflastende og skærper fokus, så hjemmearbejde som minimum bliver lavet i et rutinemæssigt forløb.

Med en god hjælp til lektierne vil man i de fleste tilfælde se en selvforstærkende effekt, hvor barnet både oplever en stigende faglig dygtighed samt en stigende interesse for de fag, hvor han eller hun får hjælp.

Lektiehjælp til alle aldre

Lektiehjælp er ikke forbeholdt en bestemt aldersgruppe – det kan være en kæmpe hjælp til børn i indskolingen, der har læringsvanskeligheder eller er blevet tabt lidt i timerne, men det kan lige så vel være til gavn for børn i udskolingen samt gymnasieelever.

Det følger naturligvis, at der er behov for en større faglig dygtighed fra lektiehjælperen jo højere klassetrin, der skal yder hjælp på. Så det er naturligvis noget man skal huske, når man ansætter en lektiehjælper.

Når det gælder de højere klasser, og især i gymnasierne, skal man ikke være bange for at opsøge lektiehjælp for at opnå et bestemt niveau. Hvis eleven vil ind på en uddannelse, der kræver et bestemt gennemsnit eller har et minimumskrav i et bestemt fag, så kan lektiehjælp være nøglen til at få dem ind på den uddannelse!

Hvem skal man have fat i og hvordan gør man?

Lektiehjælp kan ledes af en lærer eller en frivillig, men også af en anden elev, der er mere kyndig i emnet eller har det/de nødvendige fag som speciale. Hvis begge parter klikker godt, kan lektiehjælp blive en behagelig oplevelse, såfremt tutor er tålmodig og villig til at gøre hjælpen til en tryg og ikke-stressende oplevelse. En god lektiehjælper er nøglen til en god oplevelse, og fungerer det ikke rigtigt, så find en anden til opgaven. Det er alle – og primært eleven som det vigtigste – bedst tjent med.

For at gøre lektiehjælp ideel, bør lærerne i de relevante fag oplyses om, at der er hyret en lektiehjælper til eleven. På den måde kan de blive opmærksomme på problemet og forstå, at eleven måske har brug for mere tid til sine opgaver og afleveringer.

På hjemmesiden jobbi.dk, hvor man kan finde hjælp til alverdens forskellige opgaver, kan du ganske let og hurtigt danne dig et overblik over, hvordan det ser ud med at finde hjælp til lektierne i det område, som du selv bor i. Herefter er det blot at tage kontakt til den eller de personer som har de rette kvalifikationer og som du synes lyder bedst til opgaven.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *